مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از پرداخت یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان تسهیلات کرونایی به باشگاه هاو مربیان ورزشی استان کرمانشاه تا ابتدای شهریور ماه سالجاری خبر داد. به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه، صابر رحیمی اظهار کرد: در استان کرمانشاه تاکنون ۲۵۵ نفر برای دریافت تسهیلات حمایتی مربوط […]

مدیر کل ورزش و جوانان استان کرمانشاه از پرداخت یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان تسهیلات کرونایی به باشگاه هاو مربیان ورزشی استان کرمانشاه تا ابتدای شهریور ماه سالجاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ورزش و جوانان استان کرمانشاه، صابر رحیمی اظهار کرد: در استان کرمانشاه تاکنون ۲۵۵ نفر برای دریافت تسهیلات حمایتی مربوط به آسیب های کرونا بر فعالیت های باشگاهها و مربیان ورزشی برای دریافت این تسهیلات به بانک معرفی شده اند.
وی با بیان اینکه این آمار مربوط به ابتدای شهریورماه است و در حال افزایش افزود: از تعداد ۲۵۵ پرونده تایید شده در سامانه کارا تاکنون به بیش از ۱۴۰ پرونده معادل یک میلیارد و ۳۵۵ میلیون تومان تسهیلات پرداخت شده است و مابقی به همراه ثبت نامی های جدید در دست بررسی و اقدام می باشد.