سفرهای استانی روسای جمهور در ایران یادآور وعده های تلنبار شده ای است که کمتر روی واقعیت را به خود می بینند و یا اگر هم می بینند در فاصله زمانی بعید از آنچه برنامه ریزی شده محقق می گردد!

سفرهای استانی روسای جمهور در ایران یادآور وعده های تلنبار شده ای است که کمتر روی واقعیت را به خود می بینند و یا اگر هم می بینند در فاصله زمانی بعید از آنچه برنامه ریزی شده محقق می گردد!
سفرهای پُر حاشیه ای که هزینه فراوانی به میزبان تحمیل کرده و در یک بازه زمانی مدیران دستگاه های اجرایی را به آمار سازی و خوب جلوه دادن عملکردشان وا می دارد.
در چنین سفرهایی که عموما چند تن از وزرا رئیس دولت را همراهی می کنند بازدید از طرح های دردست اجرا و یا تکمیل شده، حضور در شورای اداری استان و تصویب چندین طرح جدید، نشست با فعالین سیاسی، اقتصادی و نخبگان استان، حضور در میان آحاد مردم و در نهایت قرار گرفتن در برابر دوربین خبرنگاران و پاسخ به سوالات آنان در دستور کار قرار دارد.
در سفر اخیر ریاست محترم جمهور به کرمانشاه که دولتمردان و فعالین سیاسی بویژه حامیان دولت مستقر از مدت ها پیش انتظار آنرا می کشیدند به مانند همیشه وعده هایی داده شد و خطابه هایی در لزوم رفع مشکلات مردم و نیز خوبی های کرمانشاهیان ایراد گردید و نهایتا عنوان شد که ۲۰۰ طرح برای شتاب بخشی به مسیر توسعه و رونق اقتصادی استان تصویب گردیده است!
طرح هایی که جزئیاتی از آنها تا این لحظه در اختیار رسانه ها قرار نگرفته و جامعه در عطش دانستن اطلاعات دقیق این طرح ها و دیگر نتایج این سفر قرار دارد.

طراحان و مجریان سفر استانی رئیس جمهور به کرمانشاه که می بایستی به منظور اطلاع رسانی نتایج این سفر به افکار عمومی نشست خبری پُر باری را تدارک می دیدند در کمال ناباوری نشست خبری فوق را به عنوان ایستگاه پایانی سفر هیات دولت به استان کرمانشاه، بنحوی اجرا نمودند که علاوه بر حضور گزینش شده خبرنگاران، از طرح پرسش توسط رسانه ها ممانعت بعمل آوردند تا افکار عمومی نتواند پاسخ سوالات بی شمار خود را در خصوص سفر آیت الله رئیسی از دل این نشست خبری جستجو نماید!

  • منبع خبر : چویرنیوز