پزشک خانواده به عنوان طرحی موفق و پذیرفته شده در نظام مراقبت سلامت بخش عمده ای از کشورهای جهان با هدف کاهش هزینه، ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز اجرا می گردد. در این طرح برای هر تعداد خانوار یک پزشک تعیین می شود که موظف به معاینه، درمان و […]

پزشک خانواده به عنوان طرحی موفق و پذیرفته شده در نظام مراقبت سلامت بخش عمده ای از کشورهای جهان با هدف کاهش هزینه، ایجاد عدالت و امکان دسترسی آحاد مردم به خدمات مورد نیاز اجرا می گردد. در این طرح برای هر تعداد خانوار یک پزشک تعیین می شود که موظف به معاینه، درمان و در صورت تشخیص ارجاع بیمار می باشد.
یکی از ویژگی های مهم این طرح این است که پزشک موظف به تشکیل پرونده الکترونیکی برای بیمار می باشد. در این پرونده اطلاعات فردی بیمار و سوابق بیماری او قید شده است. نوع بیماری، روند درمان، داروهای مورد مصرف و… همگی اطلاعاتی است که پزشک با مطالعه آنها می تواند به اطلاعات جامعی از بیمار دست یابد.
از مزیت های تشکیل پرونده الکترونیکی می توان به تشخیص به موقع بیماری فرد و در پیش گرفتن کوتاه ترین و مفیدترین راه درمان با مراجعه به سابقه وی اشاره نمود. همچنین ممانعت از تداخل دارویی و تجویز داروهای غیر ضروری از سوی پزشک را از دیگر مزیت های این طرح می توان برشمرد.
خوشبختانه طرح پزشک خانواده در ایران و به تبع آن در استان کرمانشاه هر چند با تاخیر اما با تاکید در حال اجرایی شدن است که امید می رود با بسط و گسترش آن و تحت پوشش قرار گرفتن کل جمعیت استان شاهد توزیع عادلانه خدمات درمانی و بهبود فرایند نظام مراقبت سلامت باشیم.
با توجه به اهمیت موضوع و لزوم همراهی پزشکان با طرح پزشک خانواده، انتظار می رود جامعه پزشکی طرح فوق را به عنوان یک مسئولیت اجتماعی فرض کرده و با آن همراهی نمایند.
از سوی دیگر مردم عزیز هم استانی مشکلات احتمالی(ناشی از ابتدای راه بودنش) آنرا به پای مزیت هایش نادیده انگاشته و برای موفقیت در اجرای آن با مجریان و دست اندر کاران این طرح ملی نهایت همکاری را داشته باشند.