رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه باعث افزایش ارزش افزوده شهر و در جذب گردشگر مؤثر خواهد بود. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس طیب حیدری در بازدید از پروژه قطار شهری کرمانشاه اظهار داشت: این یک پروژه خوبی است که باید ادامه پیدا کند و مردم […]

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه گفت: پروژه قطار شهری کرمانشاه باعث افزایش ارزش افزوده شهر و در جذب گردشگر مؤثر خواهد بود.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، مهندس طیب حیدری در بازدید از پروژه قطار شهری کرمانشاه اظهار داشت: این یک پروژه خوبی است که باید ادامه پیدا کند و مردم منافع آن‌را ببینند.

وی با بیان اینکه اگر اعتبار بیشتری به پروژه تزریق می‌شد زودتر شاهد بهره برداری آن بودیم افزود: اکنون عزم و اراده این است که فاز اول پروژه قطار شهری تا پایان سال ١۴٠٠ به بهره برداری برسد.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه تصریح کرد: در بحث عمرانی اقدامات خوبی صورت گرفته، قراردادهایی با مشاوران و پیمانکاران منعقد شده، مصالح مورد نیاز تهیه و دپو شده و فقط در بحث تأسیسات برقی و مکانیکی باید اقداماتی صورت گیرد.

حیدری با بیان اینکه مبلغ ١۵٠ میلیارد تومان که در سال ٩٨ برای این پروژه در نظر گرفته شده بود امسال تحقق یافت گفت: در بودجه سال ١۴٠٠ نیز بیش از ۵٠٠ میلیارد تومان بصورت فروش اوراق مشارکت در نظر گرفته شده است.

وی در ادامه اشاره ای نیز به فاز دوم پروژه قطار شهری داشت و با بیان اینکه تا محدوده بازار حفاری زیرزمینی صورت گرفته است خاطرنشان کرد: بدلیل برخورد با آب های زیرزمینی مقداری کار در این ناحیه سخت شده است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرمانشاه در پایان انتقادات مطرح شده بر این پروژه را منطقی ندانست و تاکید کرد: برای این پروژه در دوره های مختلف اعتباراتی تزریق شده و هزاران میلیارد تومان هزینه شده و اکنون نمی‌توان گفت پروژه خوب نیست و آن‌را از ریشه از بین برد، این یک پروژه خوبی است که مجموعه مدیران استانی ازجمله استاندار محترم و معاون عمرانی استاندار بر تکمیل هرچه سریعتر آن تأکید دارند، پروژه قطار شهری باعث افزایش ارزش افزوده شهر و در جذب گردشگر مؤثر خواهد بود چراکه تنها شهر در غرب کشور هستیم که آن‌را اجرا کردیم.