با پیگیری دکتر بخشی پور نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو و باحضور مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و معاونین وی، مهندس حیدری فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب و مهندس ملکشاهی رئیس منطقه ویژه اسلام آبادغرب از پروژه پتروشیمی این شهرستان بازدید شد. به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان […]

با پیگیری دکتر بخشی پور نماینده مردم اسلام آبادغرب و دالاهو و باحضور مهندس مرآتی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه و معاونین وی، مهندس حیدری فرماندار شهرستان اسلام آبادغرب و مهندس ملکشاهی رئیس منطقه ویژه اسلام آبادغرب از پروژه پتروشیمی این شهرستان بازدید شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، باتوجه به اینکه برق از مهمترین زیرساخت های پیشرفت پروژه پتروشیمی اسلام آباد غرب است، مهندس مرآتی باحضور میدانی در این منطقه تاسیسات و چالش های پیش رو را بررسی کرد.
وی با اشاره به تسریع روند ساخت پتروشیمی در این شهرستان،خبر از برقدارشدن پتروشیمی اسلام آباد غرب داد و تصریح کرد: یکی از موانع اصلی شروع این پروژه عظیم، جابجایی شبکه برق پتروشیمی بود که با راهکار شرکت توزیع برق استان کرمانشاه و باهمکاری فرماندار و مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی اسلام آباد غرب حل شد.