استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پلیس در خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی قرار دارد، گفت: تقویت مجموعه انتظامی باعث ارتقاء امنیت جامعه و متعاقب آن رشد، توسعه و پیشرفت کشور می شود. به گزارش چویر نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه، “بهمن امیری مقدم” در دیدار با فرمانده و مدیران […]

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه پلیس در خط مقدم مقابله با ناهنجاری های اجتماعی قرار دارد، گفت: تقویت مجموعه انتظامی باعث ارتقاء امنیت جامعه و متعاقب آن رشد، توسعه و پیشرفت کشور می شود.

به گزارش چویر نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کرمانشاه، “بهمن امیری مقدم” در دیدار با فرمانده و مدیران انتظامی استان کرمانشاه که در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: امنیت یک مقوله جمعی و فرابخشی است که همه دستگاه ها و سازمان ها در آن مسئولیت و وظیفه دارند.
وی با بیان اینکه پلیس تنها متولی امنیت آفرینی در جامعه نیست، تصریح کرد: همه سازمان و ادارات نیز هر کدام بنا به موقعیت و شرایطی که دارند در این راستا مسئول و موظف به مشارکت در امنیت آفرینی و اقدامات پیشگیرانه هستند.
امیری مقدم یادآوری کرد: با این وجود نقش نیروی انتظامی در امنیت بخشی و امنیت آفرینی در جامعه غیرقابل کتمان بوده و می توان پلیس را در خط مقدم مقابله با مجرمان و ناامن کنندگان جامعه دانست که شبانه روز برای امنیت کشور و آسایش شهروندان تلاش می کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به عملکرد خوب نیروی انتظامی در مواجهه با بسیاری از معضلات و آسیب های اجتماعی، گفت: این عملکرد خوب در استان کرمانشاه نیز وجود داشته است و شاهد بوده ایم در ارزیابی های انجام شده کرمانشاه در بسیاری از شاخص های مقابله ای جایگاه خوبی داشته است.