سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی خبری از پیش بینی کشت ۱۱هزار هکتار چغندرقند بهاره در این استان خبر داد. به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس محمد سعید هوشیار با اعلام این خبر با اشاره به اینکه کشت بهاره چغندرقند در این استان در حال انجام است افزود؛ […]

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه طی خبری از پیش بینی کشت ۱۱هزار هکتار چغندرقند بهاره در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، مهندس محمد سعید هوشیار با اعلام این خبر با اشاره به اینکه کشت بهاره چغندرقند در این استان در حال انجام است افزود؛ در راستای کشت بهاره، چغندرکاران استان در سطح ۱۰هزار و ۵۸۴هکتار با کارخانه های قند قرارداد کشت چغندرقند منعقد شده و تاکنون حدود ۱۰هزار و ۲۰۹هکتار نیز کشت محصول انجام گرفته است.
وی خاطرنشان کرد؛ پیش بینی داریم با کشت ۱۱هزار ه کتار چغندرقند در استان ۵۹۰هزار تن محصول تولید و تحویل کارخانه های طرف قرار داد شود.
وی در ادامه بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند استان را مربوط به شهرستان اسلام آبادغرب با سطح ۳۴۰۰هکتار اعلام نمود.
هوشیار سپس با بیان اینکه سال ۹۸ حدود ۸۵۰۰ هکتار چغندرقند کشت شد گفت؛ از این سطح ۴۲۵هزار تن محصول تولید گردید.
سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در ادامه از آغاز برداشت چغندرقند پاییزه از شهرستانهای گرمسیری سرپل ذهاب و قصرشیرین خبر داد و افزود؛ پیش بینی شده از سطح ۴۵۲هکتار کشت پاییزه چغندرقند ۵۴۰تن محصول تحویل کارخانه های قند شود.