رئیس کمیته امداد ماهیدشت با اشاره به پیوستن تمامی امدادگران اداره ماهیدشت به پویش” ایران مهربان”، گفت: امدادگران ماهیدشتی و خانواده های آنان در مجموع حمایت از ۵۹ فرزند معنوی را برعهده گرفته اند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، یوسف نوری، رئیس کمیته امداد ماهیدشت با اشاره به اجرای پویش ایران مهربان با […]

رئیس کمیته امداد ماهیدشت با اشاره به پیوستن تمامی امدادگران اداره ماهیدشت به پویش” ایران مهربان”، گفت: امدادگران ماهیدشتی و خانواده های آنان در مجموع حمایت از ۵۹ فرزند معنوی را برعهده گرفته اند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، یوسف نوری، رئیس کمیته امداد ماهیدشت با اشاره به اجرای پویش ایران مهربان با هدف جذب حامیان ایتام و فرزندان محسنین، گفت: ۱۶ امدادگر شاغل در این اداره به همراه خانواده های خود به این پویش پیوسته اند.

نوری افزود: در مجموع ۵۷  امدادگر و خانواده های آنان حمایت از ۵۹ فرزند معنوی در استان کرمانشاه را عهده دار شده اند.

وی با یادآوری اینکه در پویش ایران مهربان حداقل کمک هر حامی به فرزندان معنوی تحت حمایت ۲۰ هزار تومان است، تصریح کرد: کمک های اندک حامیان گره های بزرگی را از خانواده های ایتام و فرزندان نیازمند محسنین باز خواهد کرد.

رئیس کمیته امداد ماهیدشت با یادآوری اینکه کمیته امداد شناسنامه نیازمندی فرزندان ایتام و محسنین را در اختیار دارد، عنوان کرد: حامیان خیر به منظور پیوستن به پویش ایران مهربان می توانند به دفتر کمیته امداد ماهیدشت یا سایت الکترونیکی ekram.emdad.ir مراجعه کنند.
خبرنگار: فریده منصوری