مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به پیوستن هفت هزار حامی نیک اندیش به پویش ایران مهربان، گفت: تاکنون ۱۹ درصد از اهداف پیش بینی شده این پویش تحقق یافته است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: پویش ایران مهربان از ابتدای نیمه […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به پیوستن هفت هزار حامی نیک اندیش به پویش ایران مهربان، گفت: تاکنون ۱۹ درصد از اهداف پیش بینی شده این پویش تحقق یافته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کمیته امداد، محسن رخصی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: پویش ایران مهربان از ابتدای نیمه دوم سال جاری با هدف جذب پدران معنوی برای حمایت از ایتام و فرزندان محسنین به اجرا درآمده است.

رخصی با بیان اینکه جذب ۳۷ هزار حامی به منظور حمایت از ایتام و فرزندان محسنین در استان از تعهدات و اهداف این پویش است،  عنوان کرد: تاکنون هفت هزار حامی جدید برای حمایت از فرزندان معنوی در استان جذب شده است.

وی افزود: با پیوستن این حامیان نیک اندیش به پویش ایران مهربان، تاکنون حدود ۱۹ درصد از اهداف پیش بینی شده این پویش تحقق یافته است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با یادآوری اینکه حداقل کمک حامیان به فرزندان معنوی در این پویش ۲۰ هزار تومان است، عنوان کرد:  در این پویش کمیته امداد رابط بین فرزندان معنوی و حامیان به شمار می رود و حامیان به صورت مستقیم کمک های خود را به حساب این فرزندان واریز می کنند.

محسن رخصی در پایان تاکید کرد: مراجعه به دفاتر کمیته امداد در شهرستان ها و  یا سایت الکترونیکی ekram.emdad.ir ، ارسال عدد ۱ به شماره پیامکی ۳۰۰۰۳۳۳۳۸۳ و همچنین تماس با شماره ۰۹۶۸۸۷ از درگاه های مشارکت خیران نیک اندیش در پویش ایران مهربان است.