محیط زیست به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز جوامع شناخته می شود از اینرو آموزش گروه های مختلف اجتماعی بویژه گروه های مرجع جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی جامعه می بایستی مورد توجه قرار بگیرد. در این راستا و به منظور برقراری ارتباط با جامعه هدف که شامل فوتبالیست ها، تماشاگران و […]


محیط زیست به عنوان یکی از مباحث مهم و چالش برانگیز جوامع شناخته می شود از اینرو آموزش گروه های مختلف اجتماعی بویژه گروه های مرجع جهت ارتقاء فرهنگ زیست محیطی جامعه می بایستی مورد توجه قرار بگیرد.
در این راستا و به منظور برقراری ارتباط با جامعه هدف که شامل فوتبالیست ها، تماشاگران و علاقه مندان به ورزش فوتبال بویژه کودکان و نوجوانان می باشد برای آموزش مفاهیم زیست محیطی و در راستای مسئولیت اجتماعی طی نشست مشترکی که بصورت ویدئو کنفرانس برگزار گردید تفاهم نامه همکاری مشترکی بین سازمان محیط زیست و کانون مربیان فوتبال ایران منعقد گردید. بر اساس این تفاهم نامه مقرر گردید تا باشگاه های فوتبال در کنار مهارت های فوتبالی مباحث زیست محیطی را به ورزشکاران آموزش دهند تا رفتارشان رفتاری محیط زیستی باشد.
به گزارش چویر نیوز در این جلسه دکتر مرادی معاون آموزشی و مشارکت های مردمی سازمان محیط زیست کشور طی سخنانی اظهار داشت: ممکن است این سوال در اذهان ایجاد شود که چه ارتباطی بین فوتبال و محیط زیست وجود دارد؟! که در پاسخ باید گفت محیط زیست به عنوان مسئله ای اجتماعی شرایط خوبی ندارد و لذا به یک مسئله عمومی تبدیل شده و باید به دنبال راه حلی برای آن باشیم که منتج به تغییر شرایط بشود.
معاون آموزشی سازمان محیط زیست کشور افزود: در این چارچوب کشف گروه های مرجعی که بتوانند برای حل مسئله محیط زیست کمک کنند و در بسط و گسترش سواد محیط زیستی سازمان محیط زیست کشور را یاری بدهند در اولویت برنامه های آموزشی سازمان قرار دارد.
وی توجه به باشگاه های فوتبال و استفاده از ظرفیت مربیان فوتبال را جهت آموزش مباحث زیست محیطی در این چارچوب قلمداد نمود.
در پایان این مراسم از تعدادی از مربیان برتر و پیشکسوتان فوتبال استان با اهداء لوح و تندیس تقدیر بعمل آمد.