پیش از انتخاب استاندار تاکید می کردند که فرد منتخب می باید انقلابی و بومی باشد اصرارشان بر این امر محقق گردید و سکان هدایت استانداری به فردی انقلابی و بومی رسید! با روی کار آمدن بهمن امیری مقدم با این استدلال که “مردم رای به تغییر داده اند” خواهان برکناری همه مدیران منسوب به […]

پیش از انتخاب استاندار تاکید می کردند که فرد منتخب می باید انقلابی و بومی باشد اصرارشان بر این امر محقق گردید و سکان هدایت استانداری به فردی انقلابی و بومی رسید!
با روی کار آمدن بهمن امیری مقدم با این استدلال که “مردم رای به تغییر داده اند” خواهان برکناری همه مدیران منسوب به دولت قبلی و جایگزینی آنها با نیروهای جوان و انقلابی از طیف همسو با دولت سیزدهم شدند.
پاسخ استاندار به مطالبه فوق این بود که فرصت بدهید تا افرادی توانمندتر از مدیران فعلی را که به توانایی هایشان باور دارم انتخاب نمایم ضمن آنکه می بایستی در عزل و نصب ها حرمت مدیران فعلی حفظ شود.
این گفته استاندار برای عده ای حجت بود و به مذاق جمعی دیگر خوش نیامد و بر خواسته شان اصرار ورزیدند تا آنجا که در ماجرای اعتراض و مخالفت استاندار با انتصاب مدیر یکی از دستگاه ها از سوی وزارتخانه مربوطه جانب استاندار را گرفتند و بر آتش اختلافات دمیدند که مبادا فرد مسئول در دولت پیشین بر مسند مدیریت در دولت فعلی بنشیند.
اعتراض به انتصاب مدیران دستگاه های دولتی و فشار به استاندار با اعلام مواضع برخی از ائمه جمعه وارد مرحله تازه ای گردید، معترضین با این شعار که مخالف انتصاب مدیران نالایق دولت قبلی هستند بر دامنه اعتراضات خود افزوده اند و بنوعی در برابر استاندار منتخب دولت انقلابی ابراهیم رئیسی صف آرایی کردند.
آرایش سیاسی بوجود آمده در اردوگاه اصولگراها شرایط را برای استاندار کرمانشاه به حدی دشوار نموده که هر تصمیمی از سوی بهمن امیری مقدم می تواند به چالشی بزرگ برای او تبدیل شود در این شرایط باید دید که استاندار بومی و انقلابی تن به خواسته مخالفین خود می دهد یا راه دیگری در پیش خواهد گرفت!