روزگاری نه چندان دور، چه شب‌ها که تا صبح پلک نزدید تا جگرگوشه و پاره‌ی تن‌تان آرام و در کمال آسایش بیاساید، چه روزها که در تب و تاب بیماری فرزند دلبندتان اشک‌های بی‌صدا روانه‌ی گونه‌هایتان شد.

روزگاری نه چندان دور، چه شب‌ها که تا صبح پلک نزدید تا جگرگوشه و پاره‌ی تن‌تان آرام و در کمال آسایش بیاساید، چه روزها که در تب و تاب بیماری فرزند دلبندتان اشک‌های بی‌صدا روانه‌ی گونه‌هایتان شد.
چقدر تلخ و گزنده است اینک که باید عصای دست‌تان باشند، تنها در گوشه‌ی آسایشگاه به مرور روزهای جوانی خود می‌اندیشید و آه سرد و سنگینی همراه با بغضی خفه شده از ته گلوی‌تان بیرون می‌آید و مات و مبهوت به بازی سرنوشت می‌نگرید.

به گزارش اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه در آستانه سال نو با حضور در خانه سالمندان بیستون برای ساعاتی خالق لحظات شاد برای پدربزرگان و مادربزرگان عزیزی شدند که در سال‌های نه چندان دور چشم و چراغ خانه‌های شان بوده‌اند.
گفتنی است؛ این مراسم تحت عنوان عصای سپید و با حضور اعضای شورای شهر، جمعی از هنرمندان و مردم برگزار شد.

  • منبع خبر : اداره ارتباطات سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه