در استان کرمانشاه دستگاه های دولتی و اجرایی بسیاری وجود دارند که به نوعی با معلولین ارتباط دارند و نیاز های این افراد با کمک این ارگان ها برطرف می‌شود اما هیچ یک از این ادارات و سازمان ها برای شناخت بهتر و دقیق تر مشکلات این قشر مشاورینی از افراد دارای معلولیت ندارند که با توجه به اینکه خود این افراد به نوعی دارای معلولیت هستند و درک بهتری از مشکلات و معضلات دارند بهتر می‌توانند به مدیران کل و عامل آنها راهکار بدهند .

در استان کرمانشاه دستگاه های دولتی و اجرایی بسیاری وجود دارند که به نوعی با معلولین ارتباط دارند و نیاز های این افراد با کمک این ارگان ها برطرف می‌شود اما هیچ یک از این ادارات و سازمان ها برای شناخت بهتر و دقیق تر مشکلات این قشر مشاورینی از افراد دارای معلولیت ندارند که با توجه به اینکه خود این افراد به نوعی دارای معلولیت هستند و درک بهتری از مشکلات و معضلات دارند بهتر می‌توانند به مدیران کل و عامل آنها راهکار بدهند .

چندی پیش استاندار محترم چهار مشاور اصلی خود را انتخاب و طی حکمی آنها را برای مسائل مربوطه استان مشغول به فعالیت نمود .
طبق ماده ۳ قانون حمایت از افراد دارای معلولیت در هر استان یک نفر از افراد دارای معلولیت مه در امور مربوطه به معلولین آگاهی کامل دارد به عنوان مشاور استاندار منصوب شود اما طبق معمول جای خالی مشاور معلولین در استانداری و دیگر ارگان ها خالی است .

براساس پیمان‌نامه جهانی حقوق افراد دارای معلولیت که در مجلس شورای اسلامی حتی بدون یک رای مخالف به تصویب رسیده است سازمان ملل همه دولت‌ها را به مشاوره گرفتن از معلولان جهت انجام امور مربوط به خودشان فراخوانده است.

آیا شهرداری و شورای اسلامی شهر که از ارگانهای هستند که به نوعی ارتباط مستقیمی با افراد دارای معلولیت دارد نباید مشاورینی از معلولین در آنها وجود داشته باشد؟

و اما در پایان مطلب ایجاد مشاورینی از افراد دارای معلولیت در سازمان های سراسر استان مایه دلگرمی دیگر افراد دارای معلولیت است که مشکلات آنها بهتر دیده و برای رفع آنها تلاش می کنند.
به امید روزهای بهتر برای جامعه معلولین کشور

مهدی ساعدی فعال حوزه معلولیت

  • منبع خبر : چویرنیوز