در باب مقوله ی فرهنگ(با فرعیات و جزئیاتش) هرچند دستگاه ها و نهادهای متعددی صاحب مسئولیت و اختیار هستند اما مبرهن است که سکاندار اصلی فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و مسئول هدف گذاری، برنامه ریزی و ارتباط با جامعه ی فرهنگ و هنر و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای فرهنگی جامعه در استان ها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.

در باب مقوله ی فرهنگ(با فرعیات و جزئیاتش) هرچند دستگاه ها و نهادهای متعددی صاحب مسئولیت و اختیار هستند اما مبرهن است که سکاندار اصلی فرهنگ و هنر، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد و مسئول هدف گذاری، برنامه ریزی و ارتباط با جامعه ی فرهنگ و هنر و پاسخگویی به مطالبات و نیازهای فرهنگی جامعه در استان ها اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی می باشد.
در دولت سیزدهم سپردن مسئولیت مجموعه ی فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه به جوانی گمنام و فاقد رزومه ی قابل اعتنا، تردیدها نسبت به جایگاه مقوله ی فرهنگ در نگاه دولتمردان را افزایش داد.
منتقدینِ خوش بین، جوانی و انگیزه را دو فاکتور مثبت صفدری برای ایجاد تحول در حوزه ی فرهنگ استان ارزیابی می کردند و دسته ای دیگر با نگاهی سختگیرانه تر آمدن او را برای رفتن به سکوهای بالاتر تفسیر می کردند و صفدری را چنان رهگذری بر فرهنگ و هنر می نامیدند!
به فاصله ی یک سال پس از هیاهوی انتصاب صفدری و در حالی که جامعه ی فرهنگ و هنر استان چشم براه برنامه های بلند مدت مدیرکل جوان برای ایجاد تحول در حوزه ی فرهنگی بود خبر انتصاب او به عنوان سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری چنان آب سردی بر باور و خیال هنرمندان و اهالی فرهنگ استان بود!
تا مشخص شود فرهنگ بهانه ای برای رسیدن به قدرت است و جایگاه آن در نزد اهل سیاست بی مقدار و ناچیز است.
اینگونه است که در چهلم کوچ صفدری به ساختمان سفید استانداری، دستگاه متولی فرهنگ و هنر استان به حال خود رها شده و جز برنامه های روتین که توسط معاونت ها و پرسنل زحمت کش آن اداره اجرا می گردد عملا هیچ اتفاق دیگری در ساختمان  فرهنگ و ارشاد کرمانشاه روی نمی دهد!

تاسف بار تر اینکه رهگذر بودن مدیرکل و بی توجهی مدیریت ارشد استان به حوزه فرهنگ با سکوت اهالی فرهنگ و هنر بویژه اصحاب رسانه همراه گردیده تا براین دیدگاه که در این دیار کسی غم فرهنگ و هنر ندارد جامه ی عمل پوشیده شود!

  • منبع خبر : چویرنیوز