دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بر لزوم سرعت گرفتن اجرای طرح کاداستر اراضی در سطح استان کرمانشاه تاکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بر لزوم سرعت گرفتن اجرای طرح کاداستر اراضی در سطح استان کرمانشاه تاکید کرد.

به گزارش چویر نیوز به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب کرمانشاه، شهرام کرمی در نشست مبارزه با مفاسد اقتصادی و حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان، بااشاره به گذشت یکسال از آغازبکار سامانه پنجره واحد مدیریت زمین در استان، اظهارکرد: این سامانه در بحث صدور مجوزهای زمین محور و نیز پایش و تغییراتی که در زمین ها رخ می دهد با استفاده از ظرفیت تصاویر ماهواره ای می تواند به کاهش جرائم این حوزه بسیار کمک کند.

وی ادامه داد: از آنجایی که در حال حاضر بخش قابل توجهی از پرونده های ورودی به دستگاه قضایی در حوزه زمین است، بنابراین این سامانه کمک خوبی به کاهش حجم این دسته از پرونده ها خواهد کرد.

دادستان کرمانشاه تصریح کرد: دبیرخانه پنجره واحد مدیریت زمین دراستان اداره کل منابع طبیعی است، لذا همه دستگاه ها و سازمان های متولی و مرتبط با حوزه زمین باید با این اداره کل همکاری های لازم را داشته باشند.

وی در ادامه به آخرین وضعیت اجرای طرح کاداستر در استان هم اشاره ای کرد و گفت: اجرای این طرح برای بخش اراضی ملی تاکنون با موفقیت زیادی اجرا شده، اما در بخش اراضی زراعی فعالیت های انجام شده رضایت بخش نیست.

کرمی اضافه کرد: در این راستا، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان موظف است، در مدت یک هفته عملکرد شهرستان های استان را در اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار داده و نتیجه آن را اعلام کند

  • منبع خبر : وابط عمومی دادسرای کرمانشاه