در هشت ماهه سال جاری در استان کرمانشاه ، ۳۲۰ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که ۴۱۹ نفر بود کاهش داشته است. به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، در هشت ماهه سال جاری در استان کرمانشاه […]

در هشت ماهه سال جاری در استان کرمانشاه ، ۳۲۰ نفر در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۸ که ۴۱۹ نفر بود کاهش داشته است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان کرمانشاه، در هشت ماهه سال جاری در استان کرمانشاه ، ۳۲۰ نفر (۶۹ زن ، ۲۵۱ مرد ) در حوادث ترافیکی جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که ۴۱۹ نفر(۱۰۲ زن و ۳۱۷ مرد) کاهش داشته است.

همچنین مصدومین حوادث ترافیکی در هشت ماهه سال جاری، تعداد پنج هزار و ۸۱۲ نفر به مراکز پزشکی قانونی استان کرمانشاه مراجعه کرده اند که از این تعداد یک هزار ۶۰۸ نفر زن و چهار هزار و ۲۰۴ نفر مرد بوده اند.

لازم به ذکر است آمار مصدومین حوادث ترافیکی در هشت ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل که تعداد هفت هزار و ۲۹۶ نفر بوده است کاهش ۲۵ درصدی داشته است.