حدود هفت ماه از انتخاب بهمن امیری مقدم بعنوان استاندار کرمانشاه می گذرد و در این مدت، رویدادهایی روی داده است و بسیاری از اتفاق ها هم هنوز اتفاق نیفتاده است.

حدود هفت ماه از انتخاب بهمن امیری مقدم بعنوان استاندار کرمانشاه می گذرد و در این مدت، رویدادهایی روی داده است و بسیاری از اتفاق ها هم هنوز اتفاق نیفتاده است.
یکی از رویدادهایی که در این زمان رخ داده و البته از قبل هم پیش بینی و همواره در استان پرمشکل کرمانشاه به امری عادی تبدیل شده و به اعتقاد صاحب نظران، از عوامل اصلی عقب افتادگی استان به شمار می رود بروز اختلاف نظرهای غیرمنطقی و ایجاد تنش و حاشیه در استان است.
در این مدت کم نبودند و نیستند افرادی که از استاندار و عملکرد وی انتقاد و گلایه داشته و دارند.
انتقاد کردن درباره مشکلات و ارائه راهکار نه تنها بد نیست بلکه امری لازم و زمینه توسعه و یکی از شاخص های اساسی زنده بودن جوامع است اما به شرط آنکه با هدف رسیدن به منافع شخصی و اهداف غیرتوسعه ای شکل نگیرد.
متاسفانه هستند افرادی که به دلیل داشتن منیت، خود و منافع خود را بر هر چیز، از جمله منافع جامعه ترجیح می دهند و در قالب مطالبه های مردمی و استان به دنبال رسیدن به سمت و منافع خویشند و اگر دستشان به پستی و منفعتی بند شد سکوت می کنند و گرنه برای رسیدن به خواسته هایشان از هیچ اقدامی مانند تخریب، فرافکنی، ایجاد تفرقه و تنش فروگذار نخواهند کرد.
بدیهی است از آنجایی که استاندار کرمانشاه معصوم نیست نقدهایی بر عملکرد وی وارد است هرچند هفت ماه زمان مناسبی برای ارزیابی و قضاوت عملکرد و کارنامه کوتاه مدت بهمن امیری مقدم نیست اما در برخی موارد از جمله در بعضی انتخاب ها و انتصاب ها و همچنین تعلل در چینش مدیران استان انتقادهایی وارد به نظر می رسد اما در این بین توجه به چند نکته ضروری به نظر می رسد.
اول؛ با توجه به اینکه بنا بر برخی نقل ها قبل از انتخاب استاندار کرمانشاه، بیش از ۶۰ نفر بعنوان گزینه استانداری از طیف ها و جریانهای استان معرفی شده بودند بدیهی به نظر می رسد که در صورت انتخاب هر شخص، طیف های دیگر معترض می شوند و از سوی دیگر انتخاب تعدادی از افراد بعنوان مدیران مختلف استان، موجب اعتراض و گلایه بعضی های دیگر که خود را شایسته تر از دیگران می دانند می شود هرچند که در انتخاب مدیران و مشاوران بایست بیشترین دقت را کرد.
دوم؛ باید بدانیم که بهمن امیری مقدم در حال حاضر استاندار کرمانشاه است و اگر نقطه یا نقاط ضعفی دارد بهتر است بجای تخریب وی یا ایجاد تنش و حاشیه و ذکر مصیبت، به خاطر استان و مردم مظلوم آن به استاندار کمک کرد تا بتواند برای رفع مشکلات فراوان استان بهتر عمل کند.
سوم؛ جریانهای سیاسی، احزاب، نمایندگان مجلس و افراد اگر دغدغه کرمانشاه را دارند می بایست با کنار گذاشتن خواسته ها و سودهای شخصی و پرهیز از تفرقه و با هم افزایی و همدلی، منافع استان را در اولویت خود قرار دهند و به شکل منطقی و در حد توان برای کاهش معضلات استان تلاش کنند و منیت های موجود را کنار بگذارند.
چهارم؛ استاندار کرمانشاه هم بهتر است بیش از گذشته و با جدیت بیشتر با منتقدان دلسوز و صاحب نظر ارتباط برقرار کند و انتقادهای درست را بپذیرد و راهکارهای صحیح و لازم را اجرا کند و درعین حال دلایل انتقادهای نابجا را تبیین کرده و افراد هم از بیان انتقادهای ناصواب و حاشیه سازی پرهیز کنند.
پنجم؛ استاندار با استفاده از نظر مشاوران حقیقی، دلسوز و آگاه و با انتخاب مدیران شایسته و پاسخگو و همچنین با برنامه محوری نظارت دقیق و استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت های مختلف استان، زمینه کاهش مشکلات استان و توسعه آنرا فراهم کرده و در کنار آن در زمینه کادر سازی برای تربیت مدیران آینده اهتمام ورزد.
ششم؛ همه باید به معنای واقعی کلمه فرهنگ کار گروهی را در خود بیش از پیش تقویت کرده و از منیت فاصله بگیریم که اگر نگیریم مقصد این ره ترکستان است و می بابست بدانیم که دود اختلاف، حاشیه سازی و تنش آفرینی به چشم خود ما و مردم استان خواهد رفت و باید حتما در مقابل خدا و مردم پاسخ دهیم البته اگر پاسخی باقی بماند.
رسول مرادی فعال رسانه و عضو شورای وحدت نیروهای انقلاب استان کرمانشاه

  • منبع خبر : چویرنیوز