شهردار کرمانشاه از خرید دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله خبر داد.

شهردار کرمانشاه از خرید دو دستگاه سیم تریلر حمل زباله خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی شهرداری کلانشهر کرمانشاه، دکتر نادر نوروزی اظهار کرد: باتوجه به نیاز شهر کرمانشاه و تجهیز امکانات حمل زباله، دو دستگاه سیم تریلر به مبلغ ۵۰ میلیارد ریال خریداری و در اختیار سازمان مدیریت پسماند شده است.

وی افزود: بیش از یک دهه نیازمند این دستگاه بودیم که اکنون با تلاش همکاران خریداری شد.

شهردار کلانشهر کرمانشاه تصریح کرد: سیم تریلر ویژه جمع آوری، انتقال و ذخیره زباله در ایستگاه ها است که این دو دستگاه توان حمل ۷۰ تن زباله با ظرفیت پرس و تخلیه زباله را داراست.

نوروزی ادامه داد: از ویژگی های بارز دستگاه سیم تریلر، تسهیل در امر جمع آوری زباله و انتقال آسان به مراکز بازیافت، عدم نیاز به سکوهای پرهزینه قبلی و استفاده از این دستگاه در هر نقطه دلخواه از کلان شهرهاست.

وی در پایان گفت: تجهیز امکانات مورد نیاز مجموعه مدیریت شهری جهت خدمت بهتر به شهروندان همواره مورد توجه بوده و پیش از این نیز یک دستگاه خودروی آتش نشانی مجهز به پله ۳۲ متری با مبلغ ۵۳ میلیارد تومان خریداری و تحویل سازمان آتش نشانی شده است.

  • منبع خبر : روابط عمومی شهرداری کرمانشاه