کرمانشاه؛ این روزها شرایطی را از سر می گذراند که شاید تا کنون مشابه آنرا تجربه نکرده باشد‌.

کرمانشاه؛ این روزها شرایطی را از سر می گذراند که شاید تا کنون مشابه آنرا تجربه نکرده باشد‌.
شهری که طی سالیان از کمبودها و نبودهای فراوانی در بخش های گوناگون رنج و عذاب کشیده و زیر سایه مدیریت ناکارآمد بسیاری از خواسته ها، مطالبات و بایدهای زندگی شهری مردمانش سرکوب گردیده، هم اینک درهای خوشبختی را بر روی خود باز شده می بیند!
به نحوی که وعده های رنگارنگی همچون کاهش نرخ بیکار ی و ایجاد اشتغال، دیجیتالی کردن اشتغال، ساماندهی قره سو، ساخت شهربازی متفاوت، ساماندهی مغازه های ضایعاتی، جمع آوری متکدیان و معتادین متجاهر، برپایی میادین میوه و تره بار در نقاط مختلف شهر، تبدیل نمودن استان به قطب گردشگری و البته قطب های دیگر و موارد دیگری چون انتقال زندان مرکزی استان به مکانی خارج از محدوده شهر، انتقال میدان بار، و یا طرح انتقال دیزل آباد از سوی مسئولین، شهری رویایی را در اذهان به تصویر می کشد!
وعده هایی که هرچند خواسته ی شهروندان بوده و شاید مطلوب نظر مسئولین هم باشد اما مطرح کردن یکباره آنها ولو به نیت امید آفرینی آنهم با شرایط کنونی استان و کمبود منابع و محدودیت ها نتیجه ای عکس در بر خواهد داشت و موجب ناامیدی، بی اعتمادی و حتی بدبینی مردم می گردد!
به قول آن مَثَل معروف که می گوید « دو صد گفته چون نیم کردار نیست» بهتر آن است که مسئولین محترم اگر قصد و توانی برای انجام کار دارند و می خواهند کرمانشاه را از شرایط کنونی به سمت وضعیت مطلوب پیش ببرند فارغ از ادعاهای کذایی و به دور از جار و جنجال تبلیغاتی با مطالعه و تحقیق هر بار انرژی و منابع خود را صرف اجرای یک پروژه نمایند تا دلخوشی مردم در حد رویا باقی نماند!

  • منبع خبر : چویرنیوز