مدیرکل روابط عمومی شهرداری کرمانشاه از کسب رتبه برتر در حوزه پاسخگویی به رسانه ها توسط شهرداری منطقه دو کرمانشاه خبر داد. به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، امیر رضا همایون دولتشاهی اظهار داشت: طی بررسی های صورت گرفته در بین مناطق هشت گانه، شهرداری منطقه دو رتبه برتر در حوزه پاسخگویی […]

مدیرکل روابط عمومی شهرداری کرمانشاه از کسب رتبه برتر در حوزه پاسخگویی به رسانه ها توسط شهرداری منطقه دو کرمانشاه خبر داد.

به گزارش مرکز اطلاع رسانی روابط عمومی شهرداری کرمانشاه، امیر رضا همایون دولتشاهی اظهار داشت: طی بررسی های صورت گرفته در بین مناطق هشت گانه، شهرداری منطقه دو رتبه برتر در حوزه پاسخگویی به رسانه ها را کسب کرده است.

وی ضمن تقدیر از زحمات مدیر منطقه دو افزود: رسانه ها بعنوان رکن چهارم دموکراسی با انجام وظیفه در این حوزه خطیر، باعث ارتقاء جامعه و آگاهی بخشی به مردم هستند.

مدیرکل روابط عمومی شهرداری کرمانشاه ادامه داد: در طی یک‌سال گذشته، اصحاب رسانه همچون گذشته ارتباط مؤثر و خوبی با مجموعه شهرداری داشتند که جا دارد از زحمات تمامی این عزیزان تقدیر کرد.

دولتشاهی در پایان گفت: انتظار داریم تمامی مدیران مجموعه شهرداری ارتباط مؤثری با رسانه های اصیل و دارای مجوز داشته باشند و اصحاب رسانه را بعنوان یک مشاور در کنار خود احساس کنند.