به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر صیاد غلامی رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان گفت : در راستای اجرای طرح رصد و پایش دارو و تشدید نظارت بر داروخانه ها و طی بازرسی ها و نظارت های سرزده در موضوع قاچاق و فروش دارو بدون نسخه ، در […]

به گزارش روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه، دکتر صیاد غلامی رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان گفت : در راستای اجرای طرح رصد و پایش دارو و تشدید نظارت بر داروخانه ها و طی بازرسی ها و نظارت های سرزده در موضوع قاچاق و فروش دارو بدون نسخه ، در یکی از داروخانه های دامپزشکی استان ۲۹ قلم دارو قاچاق کشف و با دستور مقام قضایی، داروها ضبط موقت شد و پرونده جهت صدور رأی به شعبه ارجاع گردید.

رئیس اداره تشخیص و درمان اداره کل دامپزشکی استان از تشدید نظارتها بر داروخانه های دامپزشکی در موضوع قاچاق و فروش دارو بدون نسخه خبر داد و از هم استانی های عزیز درخواست نمود، در صورت مشاهده تخلفات دارو و واکسن در حوزه دامپزشکی، گزارشات خود را از طریق سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۰۰۰۱۵۱۲ و یا تلفن ۱۵۱۲ اطلاع دهند.