دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از کشف و ضبط ۱۰۰ قبضه سلاح کلت کمری در یکی از شهرهای استان خبرداد. طبق گزارش دادسرای کرمانشاه، این سلاح ها اخیرا از مرز عراق وارد استان شده بود تا به فروش برسد که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی ضابطین دستگاه قضایی کشف و ضبط شدند. در این […]

دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از کشف و ضبط ۱۰۰ قبضه سلاح کلت کمری در یکی از شهرهای استان خبرداد.

طبق گزارش دادسرای کرمانشاه، این سلاح ها اخیرا از مرز عراق وارد استان شده بود تا به فروش برسد که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی ضابطین دستگاه قضایی کشف و ضبط شدند.

در این رابطه یک نفر توسط ضابطین دستگاه قضایی استان دستگیر شده که پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضایی داده شد.

براین اساس، موضوع در دستگاه قضایی استان به منظور بررسی بیشتر آن در حال پیگیری است.