بهره برداری از گازرسانی به شهر مرزی نودشه و آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۱۵۱ روستا و واحد صنعتی دراستان کرمانشاه توسط وزیر محترم نفت به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: شهبازی مدیرعامل شرکت گازاستان عنوان نمود : درراستای خدمت رسانی به مردم استان ، بهره برداری از گازرسانی به شهر […]

بهره برداری از گازرسانی به شهر مرزی نودشه و آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از ۱۵۱ روستا و واحد صنعتی دراستان کرمانشاه توسط وزیر محترم نفت
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه: شهبازی مدیرعامل شرکت گازاستان عنوان نمود : درراستای خدمت رسانی به مردم استان ، بهره برداری از گازرسانی به شهر مرزی نودشه و آغاز عملیات اجرایی و بهره برداری از۱۵۱ روستا و واحد صنعتی در روز دوشنبه مورخ ۱۷ شهریور ماه ۹۹ توسط جناب آقای مهندس زنگنه وزیرمحترم نفت ازطریق ویدیوکنفرانس درمحل شهرمرزی نودشه باحضورمهندس بازونداستاندارمحترم کرمانشاه،نمایندگان محترم استان درمجلس شورای اسلامی ، امام جمعه محترم شهرستان پاوه ، فرماندار محترم شهرستان پاوه و سایر مقامات شهر نودشه انجام گردید.
وی گفت: گازرسانی به شهر نودشه با اجرای ۳۳۵۰۰ متر خط تغذیه و انجام ۱۳۴۰۰ متر شبکه داخلی با اعتبار بالغ بر ۱۸۰ میلیارد ریال برخورداری ۱۲۲۹ خانوار شهری را از نعمت گازطبیعی فراهم نموده است.
ایشان عنوان نمود:در راستای اقدامات بعمل آمده توسط شرکت گاز استان بهره برداری از ۸۱ روستا و آغاز عملیات اجرایی ۹ روستا بااعتبار ۴۸۴ میلیارد ریال زمینه برخورداری ۳۰۶۲ خانوار روستایی از گازطبیعی فراهم شده است.
در ادامه ایشان اضافه نمود: درراستای فرمایشات مقام معظم رهبری به منظور کمک به اقتصاد کشور ورونق تولید بهره برداری از ۲۲ واحد صنعتی و آغاز عملیات اجرایی ۳۹ واحد صنعتی با اعتبار ۳۶ میلیارد ریال انجام گردید.