کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای اجرای طرح های گردشگری در مناطق عشایری استان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی اداره کل به همت همکاران امور عشایر استان کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای اجرای طرح های گردشگری در مناطق عشایری استان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد . در این جلسه که با حضور […]

کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای اجرای طرح های گردشگری در مناطق عشایری استان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی اداره کل به همت همکاران امور عشایر استان کارگروه تخصصی بررسی راهکارهای اجرای طرح های گردشگری در مناطق عشایری استان در محل سالن جلسات این اداره کل برگزار شد .

در این جلسه که با حضور کارشناسان ارشد ادارات مرتبط با حوزه گردشگری و عشایر حضور داشتند ، معرفی و پایش مناطق مستعد ، ارائه تسهیلات اشتغال در این حوزه و رایزنی با دستگاههای اجرایی به منظور سرمایه گذاری در این بخش مورد تاکید قرار گرفت .
استفاده از ظرفیت های ناب و دست‌نخورده زندگی عشایری میتواند یکی از زمینه های رشد و ارتقاء این صنعت در کشور بوده و اشتغال پایدار و مولد در جامعه عشایری را ایجاد نماید .