در اپیدمی های بزرگ هرچند سلامت همه اقشار و گروه های اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد اما برخی از گروه ها بیش از دیگران دچار آسیب و تهدید می شوند؛ از آن جمله می توان به سالمندان و افراد ناتوان و دارای معلولیت ذهنی اشاره کرد. از آنجا که بخشی از این افراد […]

در اپیدمی های بزرگ هرچند سلامت همه اقشار و گروه های اجتماعی در معرض تهدید قرار می گیرد اما برخی از گروه ها بیش از دیگران دچار آسیب و تهدید می شوند؛ از آن جمله می توان به سالمندان و افراد ناتوان و دارای معلولیت ذهنی اشاره کرد.
از آنجا که بخشی از این افراد در مراکز تحت نظارت دولت نگهداری می شوند لذا چنین اماکنی پُر خطر محسوب شده و می باید با دقت و توجه بیشتری تحت مراقبت، کنترل و اقدامات پیشگیرانه قرار بگیرند.
طی بحران کرونا ویروس در استان کرمانشاه؛ مراکز نگهداری سالمندان، افراد دارای معلولیت ذهنی، شیرخوارگاه ها و سایر مراکز شبانه روزی حتی یک مورد ابتلا به کرونا ویروس گزارش نگردیده و این مهم برآمده از تلاش ها و زحمات سازمان بهزیستی استان و اقدامات پیشگیرانه این نهاد حمایتی می باشد.
درجه اهمیت این خبر از آنجا ناشی می شود که چنین مراکزی محل نگهداری افردای است که فاقد توانایی مراقبت از خود بوده و با توجه به شرایط جسمی و روحی این افراد و نیز موقعیت فیزیکی محل استقرار، در صورت ابتلای یک نفر سایرین نیز بدون شک در معرض تهدید و حتی مرگ قرار می گیرند و این موضوع باعث جریحه دار شدن افکار عمومی و ایجاد التهاب روانی در جامعه می گردد. لذا خبر عدم ابتلای این قشر می تواند مسرت بخش و مهم تلقی گردد.
موفقیت پیشگیرانه فوق حاصل تلاش های ریاست سازمان بهزیستی استان و مدیران این مراکز می باشد که جای تقدیر و تشکر دارد.
و اما وظیفه ما شهروندان در قبال این زحمات و موفقیت ها علاوه بر قدردانی، مشارکت در طرح های حمایتی می باشد.
م . بستار