به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فاضلی زاد با اعلان این خبر افزود: کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، کلیات دستورالعمل مرحله دوم پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به فعالان بخش فرهنگ و هنر و رسانه را تصویب کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، فاضلی زاد با اعلان این خبر افزود:

کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا، کلیات دستورالعمل مرحله دوم پرداخت ۱۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کرونایی به فعالان بخش فرهنگ و هنر و رسانه را تصویب کرد.