نشست خبری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اصحاب رسانه با مباحث شروع (جشن عاطفه، شور عاطفه ها)هم آکنون، پیش از ظهر یکشنبه (۲۳شهریور ماه) در سالن جلسات کمیته امداد امام خمینی کرمانشاه در حال برگزاری است. محسن رخصی در این جلسه، اظهار داشت: در سال گذشته در بین ۳۱ استان […]

نشست خبری مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه با اصحاب رسانه با مباحث شروع (جشن عاطفه، شور عاطفه ها)هم آکنون، پیش از ظهر یکشنبه (۲۳شهریور ماه) در سالن جلسات کمیته امداد امام خمینی کرمانشاه در حال برگزاری است.
محسن رخصی در این جلسه، اظهار داشت: در سال گذشته در بین ۳۱ استان در بحث اشتغالزایی رتبه اول کشور را کمیته امداد استان کرمانشاه کسب کرد.
مدیر کل کمیته امداد در ادامه گفت: ۱۱۰ پایگاه ثابت و سیار در سطح استان به منظور جمع آوری کمکهای خیرین با همکاری بسیج، آموزش و پرورش و همت همه مردم نیک اندیش راه اندازی شده است.