سالمندان، جانبازان و زنان باردار در کنار بیش از ۵۲ هزار معلول موضوع مناسب سازی در استان کرمانشاه هستند.

سالمندان، جانبازان و زنان باردار در کنار بیش از ۵۲ هزار معلول موضوع مناسب سازی در استان کرمانشاه هستند.
به گزارش چویر نیوز در بهزاد شهبازی مدیرکل بهزیستی استان کرمانشاه در بیست و نهمین جلسه ستاد هماهنگی و پیگیری مناسب سازی استان کرمانشاه با اشاره به اینکه استان کرمانشاه هفتمین استان پیر کشور می باشد اظهار نمود: با لحاظ جمعیت سالمند و در کنار معلولین و جانبازان مجموعا بیش از ۵۰۰هزار نفر از جمعیت استان موضوع مناسب سازی هستند.
شهبازی احتیاج این تعداد جمعیت استان را به فضاهای مناسب شهری بیانگر لزوم اهتمام بیشتر دستگاه های مختلف برای مناسب سازی دانست.
وی کرمانشاه را از استان های پیشرو در کشور در تشکیل جلسات و پیگیری مناسب سازی دانست.

  • منبع خبر : چویرنیوز