به گزارش چویر نیوز به نقل از ایسنا جبار گوهری بااشاره به برگزاری جلسه روز(۴ بهمن) شورای ثبت ملی وزارت میراث فرهنگی، اظهارکرد: در این نشست پرونده ثبت ملی هفت اثر تاریخی کرمانشاه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که در نهایت تائیدیه اعضای شورا را دریافت کردند. وی به ثبت ملی چهار مسجد تاریخی […]

به گزارش چویر نیوز به نقل از ایسنا جبار گوهری بااشاره به برگزاری جلسه روز(۴ بهمن) شورای ثبت ملی وزارت میراث فرهنگی، اظهارکرد: در این نشست پرونده ثبت ملی هفت اثر تاریخی کرمانشاه مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت که در نهایت تائیدیه اعضای شورا را دریافت کردند.

وی به ثبت ملی چهار مسجد تاریخی منظر جهانی اورامانات در این نشست اشاره کرد و ادامه داد: مسجد خضر زنده پاوه، مسجد روستای شرکان، مسجد شهر نودشه و مسجد روستای گلال چهار مسجد تاریخی شهرستان پاوه واقع در منظر جهانی اورمانات بودند که در این نشست به ثبت ملی رسیدند.

سرپرست میراث فرهنگی استان به اهمیت ثبت این مساجد تاریخی پرداخت و گفت: باتوجه به ثبت جهانی منظر فرهنگی تاریخی اورامانات، ثبت این مساجد اهمیت ویژه ای دارد و نیاز بود که به جهت حفاظت و صیانت از آنها ثبت ملی شوند.

وی تاکید کرد: از طرفی برای اینکه بتوانیم برای حفاظت و مرمت این مساجد اعتباراتی دریافت کنیم، باید ثبت ملی می شدند که این مهم اکنون اتفاق افتاده است.

گوهری در ادامه از ثبت ملی نقش برجسته باستانی واقع در ازگله شهرستان ثلاث باباجانی خبرداد و افزود: این نقش برجسته هزاره سومی واقع در دامنه کوه بمو و در کناره رودخانه هواسان قرار دارد که چندسال پیش کشف شد، اما متاسفانه پس از کشف بخش هایی از آن را تخریب کردند و دوباره مرمت شد.

وی خاطرنشان کرد: در نشست شورای ثبت ملی وزارت میراث فرهنگی همچنین گورستان پارتی واقع در قسمت شرقی اثر باستانی تاق بستان نیز به ثبت ملی رسید.

به گفته این مسئول، این گورستان مربوطه به دوره پیش از تاریخ تا دوره اشکانی است و محوطه وسیعی را شامل می شود.

سرپرست میراث فرهنگی استان اثر دیگر ثبت ملی شده کرمانشاه در این نشست را محوطه پیش از تاریخ دوکل اعلام کرد و گفت: این محوطه که مربوط به دوره پیش از تاریخ و پارینه سنگی میانی است، در بخش هایی از دشت کاهو به سمت قله فرخ شاد واقع شده و بخشی وسیع را شامل می شود.