🔹️”راهدار ضامن ایمنی راه و یک سرباز بدون مرز است”  🔸️راهداران خادمان بی ادعای عرصه جاده، منشأ خدمات اجتماعی و اقتصادی می باشند. 🔹️یکم دی ماه نمادی از روزهای سراسر خدمت و تلاش جامعه راهداران است که در جهت ایمنی سفرها، امید و نشاط هموطنان، حفظ و مراقبت از راه ها می‌کوشند. 🔹️از خداوند سبحان […]

🔹️”راهدار ضامن ایمنی راه و یک سرباز بدون مرز است” 

🔸️راهداران خادمان بی ادعای عرصه جاده، منشأ خدمات اجتماعی و اقتصادی می باشند.

🔹️یکم دی ماه نمادی از روزهای سراسر خدمت و تلاش جامعه راهداران است که در جهت ایمنی سفرها، امید و نشاط هموطنان، حفظ و مراقبت از راه ها می‌کوشند.

🔹️از خداوند سبحان توفیق و سربلندی همه راهداران را مسئلت داریم.
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه