️مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸۰۰۰ کیلومتر راه در استان وجود دارد که ۵۰۰۰ کیلومتر آن راه روستایی است افزود: نگهداری راه روستایی با این اعتبارات محدود دشوار است و چنانچه سازمان راهداری کمک نکند برای تمام اقدامات استانی با مشکل مواجه خواهیم شد. به گزارش روابط […]

️مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه با بیان اینکه ۸۰۰۰ کیلومتر راه در استان وجود دارد که ۵۰۰۰ کیلومتر آن راه روستایی است افزود: نگهداری راه روستایی با این اعتبارات محدود دشوار است و چنانچه سازمان راهداری کمک نکند برای تمام اقدامات استانی با مشکل مواجه خواهیم شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه فریبرز کرمی گفت: با اینکه اعتبارات جاده های شریانی، اصلی و بین شهری از مرکز واعتبارات جاده های فرعی و روستایی از محل استانی تأمین می شود اظهار داشت: اعتبارات محدود استانی کفایت نمی کند و هزینه آسفالت و ساخت راه بسیار بالا است.

کرمی گفت: در بسیاری از جاده های روستایی برای روکش آسفالت یک کیلومتر حدود ۴۰۰ میلیون تومان و برای جاده های بین شهری برای هر یک کیلومتر تا یک میلیارد تومان هزینه می شود و بنابراین ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومان اعتبار ساخت راه در روستا کمک چندانی نمی کند.

وی با بیان اینکه ۸۰۰۰ کیلومتر راه در استان وجود دارد که ۳۰۰۰ کیلومتر آن خاکی است افزود: نگهداری راه روستایی با این اعتبارات محدود دشوار است و چنانچه سازمان راهداری کمک نکند برای تمام اقدامات استانی با مشکل مواجه خواهیم شد و بهبود وضعیت راه‌های روستایی می‌تواند به آبادانی این مناطق که از کانون‌های مهم تولید و ارزش آفرینی هر جامعه‌ به شمار می‌روند، کمک کرده تا مسیر کشور برای دستیابی به توسعه پایدار را نیز هموار کند.

وی در پایان افزود: در سال گذشته ۱۴ کیلومتر از راه های روستای استان  آسفالت گرم، ۸۱ کیلومتر فوگسیل، ۵ کیلومتر لکه گیری، ۹ کیلومتر بهسازی  و ۲ هزار ۹۸۰ تن آسفالت جهت لکه گیری و چاله پر کنی در سطح راه های روستایی استان کرمانشاه انجام شده است.