گره ای به نام شورای شهر منتخبین شورای شهر برآمده از آرای شهروندان، گرد هم می آیند تا گره ای از مشکلات شهر را بگشایند و با شور و مشورت قوانینی بر محور توسعه وضع و بر حُسن اجرایشان نظارت نمایند. تاکید بر شور و مشورت در ساختار شورا نشان از اهمیت و اولویت نظر […]

گره ای به نام شورای شهر
منتخبین شورای شهر برآمده از آرای شهروندان، گرد هم می آیند تا گره ای از مشکلات شهر را بگشایند و با شور و مشورت قوانینی بر محور توسعه وضع و بر حُسن اجرایشان نظارت نمایند.
تاکید بر شور و مشورت در ساختار شورا نشان از اهمیت و اولویت نظر جمع بر سلیقه فرد دارد مقوله ی مهمی که نقطه قوت اشکال مختلف دموکراسی شناخته می شود.
اینکه گره بازکن های امور شهری در شورا خود دچار گره می شوند بخش تلخ داستان دموکراسی است که به ظاهر اجتناب ناپذیر می نماید اما در واقع مشق دموکراسی در گذر تاریخ نحوه ی کنار گذاردن اختلافات و ایجاد تعامل مثبت را به اداره کنندگان شهر می آموزد و این برآمده از ظرفیت های این شیوه ی اداره امور است.
علاوه بر آن؛ میزان همگرایی و تعامل جمعی افراد و پایبندی به آرای اکثریت تا پیش از ورود به عرصه مدیریت شهر فاکتورهای مهمی است که می باید مد نظر انتخاب کنندگان قرار بگیرد.
در غیر اینصورت ظرفیت های اشاره شده دموکراسی نیز بکار نخواهد آمد و شورایی که می تواند گره ها را باز کند خود به گره ای بزرگ در راه اداره امور شهر تبدیل می گردد.
م . بستار