بایگانی‌های آبادان - پایگاه خبری چویر نیوز
کلونی های فساد ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

کلونی های فساد

حادثه ریزش # ساختمان متروپل آبادان که با کشته و زخمی شدن جمعی از هموطنان آبادانی همراه بود بار دیگر ایران را در بهت و ماتم فرو برد. اتفاقی تلخ و البته تکراری که با سهل انگاری و بعضا سودجویی برخی افراد علاوه بر تلفات و صدمات جانی بار روانی و هزینه سنگینی بر جامعه تحمیل می نماید.