بایگانی‌های آب روستایی - پایگاه خبری چویر نیوز
طی سه سال آینده هیچ روستایی در سطح استان تنش آبی نخواهد داشت ۲۱ اسفند ۱۴۰۲
مدیرعامل آبفای استان کرمانشاه:

طی سه سال آینده هیچ روستایی در سطح استان تنش آبی نخواهد داشت

تامین آب پایدار برای همه روستاهای کرمانشاه در دستور کار شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه قرار دارد.