بایگانی‌های آداب و رسوم - پایگاه خبری چویر نیوز
رسالت شهرداری در بُعد فرهنگی، مهم تر از خدمات رسانی است ۱۸ فروردین ۱۴۰۱
شهردار کرمانشاه:

رسالت شهرداری در بُعد فرهنگی، مهم تر از خدمات رسانی است

تاریخ یک شهر، هویت آن شهر است و ما در کرمانشاه دچار خلع در معرفی تاریخ خود هستیم و در این زمینه درحال تهیه مکان مناسبی جهت موزه تاریخ کرمانشاه هستیم.