بایگانی‌های آرامستان - پایگاه خبری چویر نیوز
خواب کرونا در آرامستان باغ فردوس ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

خواب کرونا در آرامستان باغ فردوس

بعد از مصوبه منع ورود به آرامستانها طی دوسال گذشته در شرایط کرونایی و درخواست از زائران اهل قبور و خانواده های عزادار مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم حضور کمتر بر سر مزار عزیزان از دست رفته شان ، اما همچنان مردم با چند شاخه گل در دست به دیدار عزیزان بر خاک رفته می روند تا آن ها را به فاتحه و خرمایی بر سر مزار دعوت کند.