بایگانی‌های آرامستان - پایگاه خبری چویر نیوز
خواب کرونا در آرامستان باغ فردوس 22 آگوست 2022

خواب کرونا در آرامستان باغ فردوس

بعد از مصوبه منع ورود به آرامستانها طی دوسال گذشته در شرایط کرونایی و درخواست از زائران اهل قبور و خانواده های عزادار مبنی بر رعایت پروتکلهای بهداشتی و عدم حضور کمتر بر سر مزار عزیزان از دست رفته شان ، اما همچنان مردم با چند شاخه گل در دست به دیدار عزیزان بر خاک رفته می روند تا آن ها را به فاتحه و خرمایی بر سر مزار دعوت کند.