بایگانی‌های اقلیت مذهبی - پایگاه خبری چویر نیوز
نگاه قومی و قبیله ای استاندار به کرمانشاه 09 دسامبر 2023

نگاه قومی و قبیله ای استاندار به کرمانشاه

گستره ی وسیع استان متشکل از اقوام و مذاهب گوناگونی است که بنابر اصول قانون اساسی و تاکیدات مقامات عالی رتبه نظام، در استفاده از امکانات و خدمات جامعه از حقوقی برابر برخوردار هستند.