بایگانی‌های انتقام - پایگاه خبری چویر نیوز
جزئیات قتل محیط بان کرمانشاهی از زبان دادستان ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

جزئیات قتل محیط بان کرمانشاهی از زبان دادستان

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه جزئیات قتل محیط بان کرمانشاهی  توسط پدر مقتول را تشریح کرد.