بایگانی‌های اهالی رسانه - پایگاه خبری چویر نیوز
ارشاد اسلامی یا حزب سیاسی ۲۱ مهر ۱۴۰۱

ارشاد اسلامی یا حزب سیاسی

بحران بوجود آمده ناشی از اتفاقات پس از فوت مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران، هر شهروند دغدغه مندی را که دل در گرو عزت و سربلندی ایران دارد دچار تاثر و تالم می نماید. فضای ملتهب این روزهای کشور هر وجدان بیداری را ناگزیر به اعلام موضع نمود، در این بین فعالین […]