بایگانی‌های اوقاف - پایگاه خبری چویر نیوز
خواسته ی مشترک مردم و استاندار از مدیرکل اوقاف ۰۱ آبان ۱۴۰۱

خواسته ی مشترک مردم و استاندار از مدیرکل اوقاف

سنت وقف که ریشه در اسلام دارد در فرهنگ ما ایرانیان از جایگاه والایی برخوردار است تا جایی که از رسول خدا نقل شده که فرمودند هرگاه انسان بمیرد رشته عمل او در دنیا قطع می شود؛ مگر از سه چیز: صدقه جاریه(وقف) و...