بایگانی‌های بازتوانی - پایگاه خبری چویر نیوز
چقدر توانبخشی و حیطه ی کاردرمانی را میشناسیم ۱۳ تیر ۱۴۰۱

چقدر توانبخشی و حیطه ی کاردرمانی را میشناسیم

در علوم بهداشتی، توانبخشی یا بازتوانی به انگلیسی: (Rehabilitation) فرآیندی است که در آن به فرد توانخواه کمک می‌شود تا توانایی از دست رفته خود پس از یک واقعه، بیماری یا آسیب را که منجر به محدودیت عملکردی وی شده‌است مجدداً به دست آورد