بایگانی‌های بازی دراز،شهرداری کرمانشاه،جنگ تحمیلی،دفاع مقدس،شهید - پایگاه خبری چویر نیوز
شهردار کرمانشاه در افتتاحیه راهیان نور کشور در سال۱۴۰۱ شرکت کرد ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
همزمان با ایام سالروز عملیات بازی‌دراز؛

شهردار کرمانشاه در افتتاحیه راهیان نور کشور در سال۱۴۰۱ شرکت کرد

همزمان با ایام سالروز عملیات بازی‌دراز شهردار کرمانشاه در افتتاحیه راهیان نور کشور در سال۱۴۰۱ شرکت کرد.