بایگانی‌های بافت قدیمی - پایگاه خبری چویر نیوز
فیض آباد جنگ زده نیست … ۰۵ تیر ۱۴۰۱

فیض آباد جنگ زده نیست …

اینجا نه منطقه جنگی شمال سوریه است و نه اینجا را سیل و زلزله تخریب کرده است ،اینجا یکی از محلات قدیمی و فرسوده شهرکرمانشاه واقع در محله فیض اباد است که سالیان سال است که به این حال و روز در آمده و واقعا با تماشای این بناهای مخروبه آدم به یاد وقایع طبیعی و جنگها می افتد که چهره شهر را از زیبایی دیرین خود انداخته است...