بایگانی‌های بیماری،کرونا،ایدز،دانشگاه علوم پزشکی،ریاست دانشگاه،نشست خبری،بیماری،درمان - پایگاه خبری چویر نیوز
کرمانشاهیان برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام نمایند ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

کرمانشاهیان برای تزریق دوز سوم واکسن کرونا اقدام نمایند

در حال حاضر بخش عمده جمعیت استان علیه بیماری کرونا واکسینه شده اند و روند واکسیناسیون همچنان با قدرت در حال انجام است.