بایگانی‌های تاکسی اینترنتی - پایگاه خبری چویر نیوز
بغل نویسی خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع می باشد ۳۰ مرداد ۱۴۰۲

بغل نویسی خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع می باشد

رئیس پلیس راه استان گفت : هرگونه بغل نویسی و الصاق برچسب و علامت تجاری و نصب تبلیغات و علایم بر روی بدنه خودروهای حمل و نقل اینترنتی ممنوع می باشد .