بایگانی‌های تبدیل وضعیت - پایگاه خبری چویر نیوز
تبدیل وضعیت ۸۶۰ نفر از نیروهای شهرداری کرمانشاه ۲۲ فروردین ۱۴۰۲

تبدیل وضعیت ۸۶۰ نفر از نیروهای شهرداری کرمانشاه

مدیر کل سرمایه انسانی شهرداری کرمانشاه گفت :در قالب آزمون استخدامی ۲۲۵ نیروی شهرداری به کارمندان قراردادی مدت معین تبدیل وضعیت شده اند