بایگانی‌های تب کریمه کنگو - پایگاه خبری چویر نیوز
گوشت قرمز را حتما از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشکی تهیه کنید 12 ژوئن 2022
رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:

گوشت قرمز را حتما از مراکز مجاز مورد تایید دامپزشکی تهیه کنید

دکتر حسین بیگلری رئیس دبیرخانه کارگروه سلامت و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با اشاره به خطرات تهیه گوشت قرمز از مراکز غیر مجاز و احتمال انتقال بیماری های مشترک بین انسان و دام اظهار داشت: بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو ابتدا در شبه جزیره کریمه در شوروی سابق دیده شد و سپس در کشور کنگو در آفریقا مشاهده شده است به همین دلیل نام این بیماری را تب کریمه کنگو نهاده شده است.