بایگانی‌های تقاطع غیر همسطح - پایگاه خبری چویر نیوز
نگین انگشتر مدیریت شهری 01 اکتبر 2023
تقاطع غیر همسطح سپاه؛

نگین انگشتر مدیریت شهری

یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها انجام کارهای عمرانی بویژه در حوزه ترافیکی است.