بایگانی‌های تقاطع غیر همسطح - پایگاه خبری چویر نیوز
نگین انگشتر مدیریت شهری ۰۹ مهر ۱۴۰۲
تقاطع غیر همسطح سپاه؛

نگین انگشتر مدیریت شهری

یکی از مهمترین وظایف شهرداری ها انجام کارهای عمرانی بویژه در حوزه ترافیکی است.