بایگانی‌های تله کابین - پایگاه خبری چویر نیوز
خط و نشان شهردار برای میراث فرهنگی 19 ژوئن 2022

خط و نشان شهردار برای میراث فرهنگی

برخلاف نظرغالب، کهنگی همیشه به معنای بی فایدگی و از کار افتادگی نیست بلکه گاهی عارض شدن کهنگی بر اشیاء، اماکن، رسوم و... آنها را به میراثی ارزشمند در جایگاه معرف یک فرهنگ و یا نماد یک تمدن تبدیل می نماید.