بایگانی‌های تودیع و معارفه - پایگاه خبری چویر نیوز
نقشی ماندگار که قدردان آن خواهم ماند ۱۶ تیر ۱۴۰۱
در پایان هشت سال همدلی و همراهی:

نقشی ماندگار که قدردان آن خواهم ماند

مردم شریف شهر و روستاهای کرمانشاه: در پایان بیش از هشت سال کار سخت و پُر فراز و نشیب که دلگرمی و امید آن در کنار مردم عزیز بود اکنون برادر عزیز دیگری سنگر خدمت در فرمانداری را تحویل می گیرد.